DALIFANT

kr1.360.590,00

DALIFANT är en 11 kW turbin installerad på ett 19,8 meters trätorn. Denna innovativa produkt tillhör kategorin små vindkraftverk för villor, gårdar, lantbruk och torp.

DALIFANT är speciellt konstruerad för att optimalt omvandla svensk vindkraft till svensk vindenergi och klarar att energi försörja även mindre företag och kommunala projekt.
Genom att digitalisera tillgången till förnybar energi – gör vi det enkelt för dig att köpa vindkraftverk på nätet.

För större projekt och energi försörjning fungerar DALIFANT att kombinera i våra unika on- eller off grid hybridsystem.

EGET VINDKRAFTVERK

Vi gör det enkelt att köpa vindkraftverk på nätet

DALIFANT, ett eget vindkraftverk som erbjuder följande fördelar:

 • Hög energiproduktion tack vare extra stora rotorblad – större än för samtliga 30 kW lösningar
 • Beprövad småskaligt vindkraftverk för villor, lantbruk, kommuner och företag – med multipla väl dokumenterade installationer i Sverige, Danmark, UK, Italien, Frankrike och USA
 • Tyst vindturbin: Den tystaste i sitt segment över ett brett spann av vindhastigheter
 • EU-tillverkad: vindenergi generatorn tillverkas i Skottland och elektroniken tillverkas i Danmark
 • Köpa vindkraftverk är också säkert och tillförlitligt – DALIFANT har tre oberoende bromssystem som försäkrar att rotorbladen aldrig över-varvar eller börjar roterar utom kontroll
 • DALIFANT är installerad på ett 19,8 m torn som är utvecklad av INNOVENTUM och tillverkad av europeiskt trä
litet vindkraftverk hemma vindturbin, egen el
småskaligt vindkraftverk eget energisystem

SMÅ VINDKRAFTVERK FÖR VILLOR GÅRDAR OCH FÖRETAG

Producera egen el från vindkraft

Denna produkt är validerad genom en globalt installerad bas. Det betyder att över 650 vindturbiner har installerats med sammanlagt mer än 1255 driftår. Denna vindturbin installerades för första gången för 33 år sedan och den snurrar fortfarande. Detta betyder att vår småskaliga vindturbin har en livslängd på +33 år.

DALIFANT genererar vindenergi även vid låga vindhastigheter tack vare dess exceptionellt stora rotor-diameter. Denna rotor-design möjliggör hög energiproduktion även vid låg genomsnittlig vindhastighet.

En stor svept rotor-yta tar tillvara på vindresurserna väl och genererar energi från vind med upp till 80% mer än liknande småskalig vindturbin med samma märkeffekt.

DALIFANT är dessutom en av de tystaste vindturbinerna på marknaden i klassen 10-20 kW enligt Brittiska Vindkraftföreningen (British Wind Energy Association).

Små vindkraftverk för villor och företag som producerar el off grid, binder CO2 och reducerar utsläpp

Trä har den unika egenskapen att kunna binda CO2 och samtidigt reducera utsläpp. Det finns 2 sätt att reducera CO2 i atmosfären:

 • Reducera utsläpp – “carbon sources”
 • Absorbera och lagra CO2 –  “carbon sinks”

Trä är unikt i att kunna göra bådadera och varje kubikmeter trä:

 • Sparar totalt 2 ton CO2
 • (som används som ersättningsmaterial för tornkonstruktionen) reducerar CO2 utsläppen med i genomsnitt 1,1 ton CO2
 • Har i genomsnitt lagrat 0,9 ton CO2

Brukad skog är mer effektiv som “carbon sinks” än skog som tillåts växa fritt. Yngre träd, som växer snabbt, absorberar mer CO2 än fullvuxna träd, som när de dör, återbördar sin CO2 till atmosfären. Med en brukad skog kommer CO2 som är lagrad i träet, att stanna där genom hela produktens livscykel.

INNOVENTUM arbetar uteslutande med trä leverantörer som följer ovan brukad skog princip – ”för varje träd som avverkas, planteras ett nytt”

Förnybar energi på INNOVENTUM’s patenterade trätorn 

Tornet har utvecklats av 2 ledande universitet inom träkonstruktioner: LTH i Sverige och ENSTIB i Frankrike. Över 700 ingenjörstimmar krävdes för att utveckla detta 19,8 meters trätorn.
Träet som används i INNOVENTUM’s trätorn reducerar vindkraftverkets ljud. Eftersom ljudhastigheten i trä är mycket låg, är trä ett av de bästa tillgängliga naturliga ljuddämpande materialen.

Ett konventionellt ståltorn förstärker däremot ljudet genom dess ihåliga konstruktion. DALIFANT-tornets konstruktion absorberar dessa vibrationer, vilket gör driften av kraftverket tyst. Våra torn är designade för att klara vindar upp till 60 m/s och deras livslängd beräknas till långt över 20 år.

FRÅN SVENSK VINDKRAFT TILL SVENSK VINDENERGI

Patenterad teknologi

DALIFANT har en integrerad mikroprocessor med multipla sensorer. Följ hur svensk vindkraft blir till svensk vindenergi genom att övervaka energiproduktion på nätet direkt.

Och som ovan nämnt – är det säkert att köpa vindkraftverk från INNOVENTUM.STORE. DALIFANT har bland annat multipla oberoende bromssystem i olika nivåer:

Nivå ett – passiv blad-stallsystem som begränsar ut-effekt.

Nivå två – ett kontrollsystem som aktiverar mekanisk broms i det fall att:

 • vindhastigheten överstiger 25 m/s
 • abnorma vibrationer uppstår
 • om nätanslutning bryts eller
 • i det fall generatorn överhettas

Nivå tre – centrifugalaktiverade aerodynamiska bromsar som är inbyggda i rotor-spetsen och fungerar som ett sista säkerhetsåtgärd. Utöver dessa 3 nivåer finns det en manuell stoppknapp som aktiverar en mekanisk broms.

Liten vindturbin – Dansk Design Standard

Vindturbin till DALIFANT har utvecklats enligt ’Danish Design Standard’ – samma designkoncept som används i de flesta stora kommersiella vindturbiner idag.

Vindturbinen har godkänts i Danmark av DTU enligt HB-standards av MCS (certifierat av TUV laboratoriet i UK) och av NREL i USA

Ett skruvfundament som revolutionerar installationsprocessen av ditt vindkraftverk

Skruvfundament är en lösning som :

 • är beprövad med mer än 100 000 utförda installationer som har utförts i 7 länder för vitt olika applikationer
 • snabb; fundamentet utförs på timmar istället för veckor som ett standard betongfundament tar
 • miljövänlig; för varje trätorn från INNOVENTUM uppnås en besparing av CO2 på 85-90% jämfört med ett betongfundament. Stora vattenbesparingar möjliggörs (mer än 380 liter vatten sparas per fundament) och jordförflyttning undviks.
 • unik; skruvfundament kan kombineras med vår tri- eller octapod designade trätorn – skruvfundament är inte applicerbara på konventionella ståltorn.
förnybar energi för EV och emobility