Frågor och svar om solcellspaneler och hybridsystem som kombinerar sol- och vindenergi.

Nedan finner du en lista med vanliga frågor om solcellspaneler, carport med solceller, småskalig vindkraftverk och våra prisbelönta hybridsystem som kombinerar både sol- och vindenergi för optimal energi- och elproduktion .

Våra innovativa produkter sänker elkostnaden i ditt hem eller företag. En klok investering för dig och för vår miljö som i många fall snabbt finansierar sig själv!

Finner du inte den information som du söker här inne, hör då av dig till oss!

Varför bör jag investera i vind- och solel?

Hur mycket pengar sparar jag vid investering i solcellspaneler eller ett hybridsystem?

Genom att installera solpaneler på din fastighet eller tomt kommer du att sänka dina elkostnader varje månad och blir inte lika påverkad av prishöjningar. Beloppet som du kommer att spara beror på antalet paneler och typ av solcellspaneler eller hybridsystem som du väljer att investera i och är högst individuellt. En sak är dock säker: Du kommer till att sänka din elkostnad.

Vilka är fördelarna med att installera solceller eller ett hybridsystem ur ett miljöperspektiv?

Solel har, precis som andra gröna energikällor, flertalet fördelar när det kommer till miljöpåverkan. Genom att investera i solcellspaneler, carport med solceller eller ett hybridsystem från InnoVentum, minskar du ditt klimatavtryck genom minskade koldioxidutsläpp och andra utsläpp av giftiga ämnen som kan ha en negativ påverkan på människors hälsa.

Vad är livslängden på solceller eller hybrid vind- och solenergi lösning?

Nästan alla solcellspaneler kommer med en 25-årig garanti, vilket är en stark indikation på livslängden. Dessutom förlänger kontinuerligt underhåll av solcellspanel livslängden. Kontinuerligt underhåll rekommenderas.

När det kommer till våra hybrid on- eller off grid energi system så har växelriktaren en garanti på mellan 5–10 år, beroende på märke och modell. Energilagring i form av batterier har en garanti på mellan 1–10 år, beroende på märke och modell.

Kan jag installera solcellspaneller eller ett småskaligt vindkraftverk själv?

Att installera solcellspaneler själv kan vara ett alternativ för att minska investeringskostnaden. Vissa väljer att installera räckena och panelerna själva, för att sedan låta en certifierade elektriker slutföra installationen.

Vår småskaliga vindkraftverk för villor, gård och företag finns som ett DIY alternativ tack vare det patenterade trä-tornet som går att ställa upp utan kran.

Vad är en elmätare och hur fungerar den?

Genom att installera egna solcellspaneler, carport med solceller eller någon av våra hybridsystem – blir du en mikroproducent av el. Detta kräver att nätleverantören informeras och skriver ett nytt kontrakt.

Kontraktet innehåller både inköpspriser för fastigheten och pris på kWh som säljs tillbaka till nätet vilket sker vid överproduktion. För att elbolaget ska kunna mäta elektriciteten till och från nätet behövs det en installation av en ny elmätare, det brukar elbolaget installera utan extra kostnad.

En viktig del i kalkylen för en investering i solel är att se över hur mycket man kan tjäna på den lokalproducerade energin som man säljer tillbaka till elnätet.

Hur påverkar en investering i sol- och vindenergi värdet på min fastighet?

Enligt undersökningar säljs hus med solcellspaneler eller kombination av sol- och vindenergi till ett högre pris än fastigheter med en traditionell grid anslutning. Framför allt när man äger sin solcellsinstallation i stället för att leasa den.

Hur mycket utrymme tar solcellspaneler eller ett privat vindkraftverk?

En genomsnittlig solpanel har en storlek på 1.65 m2 och har en effekt omkring 275w. Som en generell regel så är rekommenderas en installationsvolym som täcker 80% av bostadens elförbrukning under ett år.

Information om utrymme gällande småskaligt vindkraftverk kommer inom kort.

Varför ska jag inte leverera mer förnybar energi till nätet än vad jag köper?

Du får inte leverera mer solel till nätet än vad du förbrukar för att kunna betraktas som en mikroproducent av solel. Den statliga utbetalningen på 60 öre / kWh är föremål för samma tak. Med andra ord, om du förblir under detta tak kommer anläggningens ekonomi att förbättras.

Carport med solceller och solpanels anläggningar

Vad är en carport med solceller, och hur fungerar den?

Carport med solceller skyddar parkerade fordon från väder och vind samtidigt som carporten producerar ren och grön elektricitet som kan användas för att ladda och driva elfordon eller fastighet.

Överproduktionen av solel från carport med solceller kan alltså användas för att försörja fastigheten med grön energi. Förutom att eliminera traditionella bränslekostnader från bilen sänker du även dina elkostnader eller säljer överproduktionen av solel till det allmänna nätet i ditt område. Schysst!

Vad är fördelarna med InnoVentums carport med solceller?

Fördelarna med InnoVentums carport med solceller är följande:

 • Solar Carport sänker dina elräkningar genom att minska mängden traditionell energi du använder eftersom du försörjer ditt elektriska fordon och fastighet med förnybar solel.
 • Solcellspaneler samlar solenergi och omvandlar det till el från sol eller vind (beroende på vilken av våra produkter som är bäst för ditt energibehov). Det betyder att du har en oberoende och ren energikälla.
 • Eftersom Solar Carport kommer att sänka dina energikostnader, ge säker parkering och fungera som en ladd-station till din elbil, innebär det att användarutrymmet är maximalt optimerat till skillnad från solcellspaneler på taket till exempel.
 • Vid överproduktion av vind- och solenergi kan du lagra den i dina solbatterier eller sälja överskottet till det traditionella nätet.

Finns det olika utföranden av Solar Carport?

Beroende på dina energibehov finns det några alternativ för Solar Carport att överväga.

Mått:

 • Vår carport med solceller finns i 2 utföranden
  • För privata elektriska fordon
  • För eldrivna arbets bilar och skåpbilar
 • Den finns också i storlekar från 2 elbilar till att kunna täcka en hel parkering. Bara ytan begränsar antalet bilar som får plats.

Hur mycket pengar kommer jag att spara genom att installera en carport med solceller?

Det beror på faktorer som påverkar produktionen av solenergi. Dessa är t.ex vilka solceller som installeras, hur många solcellspaneler som installeras och var solcellerna installeras.

Varför bör jag investera i Solar Carport istället för solceller på taket?

Det finns olika anledningar varför det är fördelaktigt att investera i InnoVentums Solar Carport. Det kan vara så att taket på fastigheten inte ligger i det optimala väderstrecket för produktion, söder, eller att det finns andra faktorer så som skugga eller takrenovering.

Vår carport med solceller är fristående och kan installeras i alla riktningar för optimera produktionen och dessutom skydda fordon från väder och vind.

Carport med solceller eller en traditionell carport?

Den stora fördelen är att du skapar en inkomstkälla för din elbil och fastighet. Genom att installera solceller skapas en lokal energiproduktion som försörjer din fastighet eller elektriskt fordon med förnybar energi, du kan också sälja solel direkt till det traditionella elnätet.

Fördelar med att investera i InnoVentums solcellspaneler eller hybridsystem till din fastighet.

Vad är solpaneler och hur skapar de solel?

Solpaneler skapar energi i form av solel genom att omvandla fotoner från solenergi till elektroner eller elektronisk energi som är likström. Eftersom de flesta av våra hus drivs på växelström krävs det en växelriktare för vi ska kunna nyttja den energi som skapas.

Vad händer om det snöar och snön täcker mina solpaneler?

Eftersom solpaneler behöver solenergi för att skapa elektricitet så kommer snön att minska energiproduktionen. Detta är dock inte alltid ett problem som behöver ställa till det, då de flesta är monterade i en vinkel så snön kan åka av.

Om det skulle vara så att de blir täckta av snö, behöver man bara borsta bort snön för att få tillbaka produktionen av solel.

Kommer mina solcellspaneler producera förnybar energi även om solen inte lyser?

Ja, det kommer det att göra. Detta är för att solljuset eller snarare solenergin tar sig igenom molnen, inte i samma utsträckning som vid en klarblå himmel. Ena gången som dina paneler inte kommer producera energi är under natten eftersom solen strålar inte når jorden.

Fungerar solpaneler off grid vid till exempel ett strömavbrott?

Det beror på om dina paneler är anslutna till elnätet (on grid) eller inte (off grid). Om de är anslutna till elnätet kommer dina solpaneler inte att fungera, då de stängs av för att skydda servicetekniker och räddningspersonal. Men är dina solpaneler antingen off grid eller anslutna till batterier kan de att fortsätta att fungera.

Om jag installerar solceller, kommer jag fortfarande att få en elräkning?

Ja, det kommer du. Den kommer att vara mindre än innan din investering i solceller – hur mycket mindre din elräkning kommer att vara beror på vilket system eller solcellsanläggning som du investerar i.

Din elräkning kommer att vara mindre på grund av att

 • du kommer att köpa in mindre energi eftersom du drar nytta av din egenproducerade el från sol, vind eller hybridsystem
 • du kan sälja din överproduktion av solel (den du inte använder) tillbaka till det traditionella elnätet och det leder till att antingen; en inkomst per kWh eller en rabatt på din befintliga elräkning. Detta kommer du överens om med din el-leverantör.

Enda sättet att inte få en elräkning är att vara helt off grid med energilagring i form av batterier, vilket är möjligt att lösa genom oss på InnoVentum. Off grid betyder att du inte är ansluten till ett traditionellt elnät och el-leverantör.

Underhålla solcellspaneler, vad kostar det?

Solcellspaneler är väl konstruerade med härdat glas och behöver lite till inget underhåll under sin beräknade livslängd som är på 25–35 år. Det som kan behövas är att man spolar av solcellerna någon gång per år för att optimera produktionen. Det är nämligen så att pollen och smuts minimerar ljuset som panelerna behöver för att producera solenergi.

Om något skulle gå fel så har de flesta tillverkare långa garantier, men detta är individuellt och något man bör fråga innan en installation.

Vad har jag för finansieringsmöjligheter gällande solceller?

Köpa solcellspaneler eller leasa?

Om du ska köpa solcellspaneler eller lease de är upp till dig. Genom att investera i solceller ökar du värderingen på ditt hus och minskar din elräkning samt ditt klimatavtryck. Väljer du att istället leasea solcellspaneler eller ditt hybridsystem som kombinerar sol- och vindenergi, blir kostnaden uppdelad över många år och du behöver inte tänka på underhåll. I båda fall minskar du din elräkning och din påverkan på miljön.

Leasa solcellspaneler eller låna till desamma?

Både leasa solcellspaneler eller låna till en solcellsanläggning har sina fördelar och nackdelar. Det som enkelt kan garanteras är att din investering, oavsett finansiering, kommer att sänka din elräkning och ditt klimatavtryck. Vår rekommendation är att du undersöker båda alternativ med din bank.